Jaunumi

Dr. Inga Narbute un Dr. Sanda Jēgere ieguvušas medicīnas doktora grādu! Apsveicam! :)

2022. gada 18. martā:

Dr. Inga Narbute ieguva medicīnas doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu “Kreisās koronārās artērijas kopējā stumbra perkutānas koronārās intervences pētniecības aspekti Latvijā”.

Dr. Sanda Jēgere ieguva medicīnas doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu “Invazīvās attēldiagnostikjas un funkcionālās izmeklēšanas iespējas mūsdienīgai koronāro artēriju aterosklerotisku bojājumu diagnostikai un ārstēšanai”.

Foto no personīgā arhīva, no kreisās: Dr. med. Sanda Jēgere, Prof. Andrejs Ērglis, Dr. med. Inga Narbute.