Jaunumi

Asociācija: VM iniciatīva var apdraudēt jauno zāļu pieejamību iedzīvotājiem

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija pauž dziļu neizpratni par Veselības ministrijas (VM) ceturtdien izziņoto jauno politisko iniciatīvu mainīt valsts kompensējamo zāļu sistēmu un uzskata, ka tā būtiski ierobežos pacientu pieeju medikamentiem. Īstenojot šo ieceri, tiks apdraudēti gan jau tirgū esošie oriģinālie medikamenti, gan ierobežota iespēja kompensācijas sistēmā ienākt jaunākās paaudzes zālēm, kas efektīvi ārstē smagas slimības, pagarina dzīves ilgumu un kvalitāti.

“Ideja samazināt pacientu līdzmaksājumus par kompensējamām zālēm ir apsveicama, taču jautājums – ar kādiem līdzekļiem šo mērķi plānots sasniegt. Diemžēl Veselības ministrijas steigā, vienpusīgi, bez saskaņošanas ar nozari, izziņotā iniciatīva, kas nepiedāvā nekādus aprēķinus, liek domāt, ka iecerētas izmaiņas nav pārdomātas un pacienti būs nevis ieguvēji, kā sola ministrija, bet gan zaudētāji. Zaudējums varētu būt ļoti būtisks – paredzot iespēju ārstēties tikai ar lētākās izvēles medikamentiem, kā arī būtiski samazinot jauno zāļu izmaksu efektivitātes kritērijus, pacientiem tiks liegta pieeja efektīvām jaunākās paaudzes valsts apmaksātām zālēm,” norāda Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) izpilddirektors Valters Bolēvics.

Kā norāda SIFFA, jaunā iniciatīva, kas paredz ieviest tā saukto cenu “koridoru” kompensējamām zālēm, nosakot, ka medikamentiem ar identisku aktīvo vielu cenas starpība starp lētāko un dārgāko medikamentu tiek ierobežota līdz 100%, var veicināt to, ka zāļu ražotāji atsakās no dalības kompensējamo zāļu sistēmā un vispār aiziet no Latvijas tirgus.

“Ja kardioloģijā zemākā kompensējamo zāļu iepakojuma cena patlaban ir EUR 0,59, saskaņā ar Veselības ministrijas iniciatīvu var aprēķināt, ka nākamo šajā grupā iekļauto izvēlēto zāļu cena nedrīkstēs pārsniegt EUR 1,18. Lai paliktu sarakstā, visas pārējās zāles ar augstāku cenu būs spiestas cenu samazināt. Tas nozīmē, ka šo salīdzinoši dārgāko zāļu ražotājiem vispār var zust interese palikt nelielajā Latvijas zāļu tirgū, jo zāļu noiets tiek būtiski ierobežots,” uzsver Bolēvics.

Tāpat pastāv risks, ka zāles ar augstāku cenu ražotājs izņems no kompensējamo zāļu sistēmas un pacienti tās varēs iegādāties tikai par savu naudu. Tā rezultātā “uz papīra” pacientu līdzmaksājumi kompensējamo zāļu sistēmas ietvaros gan samazināsies, arī pacientu skaits, kas izmanto kompensācijas sistēmu, varētu sarukt, taču reāli pacientu līdzmaksājumi par zālēm tomēr nesamazināsies, norāda Bolēvics.

SIFFA satrauc arī VM iecere veikt izmaiņas zāļu izmaksu efektivitātes kritērijos, kas balstās uz aprēķiniem par zāļu izmaksu efektivitātes pieauguma koeficientu (ICER) par papildus iegūtu dzīves gadu vai dzīves gadu līdz slimības progresijai. “Samazinot izmaksu efektivitātes rādītājus, tiks būtiski samazināta pieejamība jauniem inovatīvajiem medikamentiem, jo to iekļaušana kompensācijas sistēmā būs ļoti apgrūtināta,” piebilst Bolēvics.

Zāļu ražotāji arī pauž neizpratni par to, ka sabiedrībai tik nozīmīga politiska iniciatīva, kas skar ļoti lielu iedzīvotāju daļu, ir izstrādāta, nekonsultējoties ne ar zāļu ražotājiem, ne to pārstāvošām organizācijām, ne pacientu un ārstu organizācijām.

Tāpēc SIFFA aicina Veselības ministriju izvērst diskusiju par jauno iniciatīvu, sniedzot  pamatotu, aprēķinos balstītu redzējumu un uzklausot visu iesaistīto pušu – zāļu ražotāju, pacientu organizāciju, ārstu u.c. – viedokļus.

Jāuzsver, ka Latvija jauno kompensējamo medikamentu pieejamības ziņā ir pēdējā vietā Eiropā. Eiropas Zāļu ražotāju asociācijas (EFPIA) apkopojums pērn pavasarī liecina, ka no 112 Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētajām jaunajām zālēm Latvijā tiek kompensētas tikai 9, kamēr Lietuvā – 30, bet Igaunijā – 19.

Tikmēr citās ES valstīs kompensējamo zāļu sarakstā iekļauts daudz plašāks zāļu klāsts nekā Latvijā, tostarp arī jaunākas un efektīvākas zāles, un iedzīvotājiem no savas kabatas par zālēm jāmaksā ievērojami mazāk vai nemaz.

Tieši jaunās zāles ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, kas uzlabo sabiedrības veselību. Piemēram, kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem no HIV mirušo skaits ir samazinājies aptuveni par 93%, kopš deviņdesmitajiem gadiem mirstība no vēža samazinājusies par 20%, savukārt jaunākās inovācijas nodrošina, ka 96% no C hepatīta pacientiem pilnībā var tikt izārstēti 12 nedēļu terapijas kursa laikā, liecina EFPIA 2017.gada dati. Tas viss ilgtermiņā samazina slimību izplatību un uzlabo pacientu stāvokli, kuri dzīvo ilgāku, veselīgāku un labāku dzīvi, kā arī ievērojami samazina veselības aprūpes un sociālā budžeta izmaksas.

DIENA, 27. APRĪLIS, 2018