Jaunumi

7. un 8. JŪNIJĀ NOTIKA INVAZĪVĀS KARDIOLOĢIJAS KONGRESS BALTIC SUMMER 2013 / PSKUS Invazīvās Kardioloģijas laboratorijas iekšpagalms un Baltic Beach Hotel Konferenču centrs

Latviju apmeklē augsta līmeņa kardiologi no ASV, Beļģijas, Vācijas, Lietuvas un Igaunijas

Šī gada 7. – 8. jūnijā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā jau tradicionāli notika Starptautiskais Invazīvās kardioloģijas kongress “Baltic Summer”.

Kongresa “Baltic Summer 2013” laikā ar pacientu piekrišanu Eiropas un Pasaules vadošie kardiologi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Invazīvās kardioloģijas laboratorijā veica sarežģītas sirds operācijas, kuru norise tika translēta speciāli šim nolūkam aprīkotā kongresa teltī.

“Baltic Summer 2013” laikā pieredzē dalījās  The Journal of the American College of Cardiology galvenais redaktors  Anthony N. DeMaria ar  lekciju Translation of Clinical Research into Clinical Practice.

Paralēli operācijām notika on-line diskusijas starp kardiologiem laboratorijā un kardiologiem un kardioloģijas māsām konferenču teltī. Tādējādi lielam skaitam ārstu un māsu bija iespēja vērot operācijas norisi un dalīties pieredzē.

Kongresa mērķis ir veicināt pieredzes un zināšanu apmaiņu Baltijas un Eiropas valstu ārstu un medmāsu starpā invazīvās kardioloģijas jomā. Tikpat svarīgi ir turpināt attīstīt Baltijas invazīvo kardiologu sadarbību invazīvās kardioloģijas zinātnisko pētījumu jomā.

Baltic Summer Latvijā notika jau 10. gadu un tajā piedalījās aptuveni 150 vadošie kardiologi un kardioloģijas māsas no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.