Jaunumi

15. Martā, Liepājas domē tika rīkota sanāksme par sirds un asinsvadu slimību profilakses pilotprojekta organizēšanu Liepājā

Piektdien, 15. martā, Liepājas domē tika rīkota sanāksme par sirds un asinsvadu slimību profilakses pilotprojekta organizēšanu Liepājā, kuras laikā Veselības ministrijas, Latvijas Kardiologu biedrības, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī pašvaldības pārstāvji pārrunāja projekta realizēšanu Liepājā, sākot no šī gada aprīļa.

Projekts paredz, ka Liepājas ģimenes ārsti un viņu māsas apgūs mācību kursu par sirds veselības jautājumiem. Tālākā projekta realizācija paredz sadarbībā ar ģimenes ārstiem uzrunāt konkrētas mērķgrupas sirds un asinsvadu slimību diagnosticēšanā un novēršanā. Paredzēts veikt dažādus izmeklējumus un saņemt Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologu konsultācijas. Visus izdevumus, kas radīsies pilotprojekta dalībniekiem, pilnā apmērā apņēmusies segt valsts.

Sirds, asinsvadu veselības pārbaudes paredzētas divām vecuma grupām: bērniem no 9–11 gadiem un 45 gadu veciem vīriešiem. Šādā veidā plānots apsekot vairāk nekā 800 bērnus un vairāk nekā 500 vīriešus.

„Pilotprojekts Liepājā ir valstiski ārkārtīgi svarīgs un sabiedriski politisks ne tikai veselības, bet arī ekonomikas un demogrāfijas procesus ietekmējošs notikums. Savlaicīgi rūpējoties par mūsu bērnu un relatīvi veselu darbspējīgu vīriešu veselību, mēs varēsim nodrošināt liepājniekiem iespēju vēl ilgi baudīt šīs skaistās vēja pilsētas sauli un jūru,” kā sarunā atzina profesors Andrejs Ērglis.

Veselības ministrija Liepāju par savu mērķauditoriju, kurā realizēt sirds un asinsvadu slimību pilotprojektu, izvēlējusies vairāku objektīvu iemeslu dēļ – Liepājas pašvaldība 2012. gadā ieguvusi nomināciju „Pašvaldība veselīgam dzīvesveidam”, kā arī Liepājā ir izveidojusies laba sadarbība starp ģimenes ārstiem, pašvaldību, speciālistiem un Veselības ministriju. Nozīmīgi ir arī tas, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologi atsaucīgi iesaistījušies šī projekta realizēšanā.

„Man ir liels prieks, ka tieši Liepājas iedzīvotāji tika izvēlēti par mērķauditoriju sirds un asinsvadu slimību profilakses pilotprojektam. Tas pilsētai dos vairākus ieguvumus – gan papildu kursus ģimenes ārstiem un viņu māsām, papildu diagnostikas iespējas sirds un asinsvadu slimību un to riska faktoru noteikšanai, kā arī vispārēju statistiku par esošo situāciju sirds, asinsvadu slimību jomā pilsētā,” uzsver Ineta Stadgale.

Sanāksmē Liepājas domē piedalījās Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Atkarību profilakses nodaļas vecākā referente Lolita Meļķe-Prižavoite, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa, Slimību profilakses un kontroles centra direktore Inga Šmate, Latvijas Universitātes Kardioloģijas Zinātniskā institūta zinātniskā asistente Iveta Bajāre, Latvijas Kardiologu biedrības prezidents Andrejs Ērglis, Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Dzintra Eglīte, Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītājas vietniece Anita Zolmane, kā arī Vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale un SIA „Liepājas Reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks.

Pilotprojekts Liepājā ir saistīts ar Veselības ministrijas sagatavoto īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokumenta projektu „Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.- 2015.gadam”, kas 14. martā izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē un virzīts tālākai apstiprināšanai valdībā. Plāna mērķis ir samazināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Rīcības plāna ietvaros paredzēts īstenot virkni pasākumu sirds un asinsvadu slimību profilaksei un riska faktoru ietekmes mazināšanai un veselību veicinošo paradumu uzlabošanu. Paredzēts nodrošināt agrīnu diagnostiku un iesaistīt aptiekas un laboratorijas sirds, asinsvadu slimību profilaksē. Tāpat plānots uzlabot sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, ieviešot padziļinātus izmeklējumus dažādās iedzīvotāju vecuma grupās, mazinot rindas uz plānveida palīdzības saņemšanu un veicot pacientu apmācību paškontroles nodrošināšanai, kā arī uzlabot sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes sistēmas resursu pieejamību.

Veselības ministrija aicina sabiedrību līdzdarboties un iesaistīties plāna publiskajā apspriešanā, sniedzot savus viedokļus līdz 2013. gada 3. aprīlim, rakstot uz e-pastu Lolita.Melke@vm.gov.lv .

Informācijai:
Sirds un asinsrites sistēmas slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma Latvijā un viena no nozīmīgākajām visā pasaulē. To apliecina arī augstie mirstības, saslimstības un hospitalizācijas rādītāji.

Pievēršot sabiedrības uzmanību sirds veselības riska faktoriem, Veselības ministrija 2013. gadu ir pasludinājusi par Sirds veselības gadu, kura laikā sabiedrības uzmanība tiek vērsta sirds veselības rādītājiem un tos ietekmējošo sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatībai – augstam asinsspiedienam, neveselīgiem uztura paradumiem un mazkustīgam dzīvesveidam.