Atbalsts

Latvijas Invazīvās kardioloģijas attīstības biedrības vārdā sakām lielu paldies zinātnisko projektu, semināru, konferenču, kongresu, sadarbības veselības veicināšanas projektu un nākotnes medicīnas atbaltītājiem!