Jaunumi

Par izglītojošu materiālu zālēm ELIQUIS

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir izskatījusi izglītojoša materiāla atjauninājumu latviešu valodā par Eiropas Savienībā centrālā reģistrācijas procedūrā reģistrētām reģistrācijas apliecības īpašnieka Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Lielbritānija zālēm ELIQUIS (Apixabanum), Reģ.nr. EU/1/11/691: Svarīga informācija veselības aprūpes speciālistiem par zāļu riska mazināšanu “Eliquis Ārsta rokasgrāmata”, Versija 3.0_04/2020.

VA ir saskaņots atjaunināts Eliquis izglītojošais materiāls, ieviešot izmaiņas no divām procedūrām: EMEA/H/C/002148/II/0064 un EMEA/H/C/PSUSA/00000226/201905. Ir atjaunināta informācija sadaļās “Mijiedarbība ar citiem hemostāzi ietekmējošiem līdzekļiem” un “Faktori, kas var paaugstināt ELIQUIS® iedarbību/ ELIQUIS® līmeni plazmā”

Apskatīt atjaunoto dokumentu varat klikšķinot šeit.

Augstākminēto zāļu izglītojošie materiāli pieejami Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Zāļu reģistrs”.